PEEK - Een uit massief materiaal verspanend bewerkte sensorbehuizing.

Seriematige onderdelen van geëxtrudeerd PEEK halffabricaat. Sensorbehuizingen efficiënt bewerkt op onze 6 zijdige stafautomaten.

Polyetheretherketone (PEEK) is zelfs bij hoge temperaturen en agressieve media een betrouwbare high performance kunststof.

Sensoren voldoen hun taak vaak in een onwerkelijke omgeving, daar waar hoge temperaturen gemeten, agressieve chemicaliën gedetecteerd, extreme druk of andere niet elektrische meetvariabelen in elektrische signalen omgezet dienen te worden. Sensorhouders van PEEK bevinden zich in vele toepassingsgebieden zoals de technische sensortechniek, meettechniek en regeltechniek.

Deze maatvaste componenten vervaardigen wij volautomatisch op speciale CNC-freescentra in een seriematige productie. Uit halffabricaat staf van geëxtrudeerde PEEK-platen verspanen wij op onze 6 zijdige freesbewerkingscentra nauwkeurig deze prismatische verspaningsdelen kant en klaar. Dat is rationeel en materiaal sparend.