Disclaimer

Aansprakelijkheid voor links. De inhoud van deze website bevat links naar externe websites van derden, over de inhoud daarvan heeft Naeff geen invloed. Daarom kan Naeff voor deze inhoud van derden ook geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden. Voor de inhoud van de gelinkte websites is altijd de desbetreffende aanbieder of eigenaar van deze websites verantwoordelijk. De gelinkte websites werden op het moment van koppeling op mogelijke schendingen gecontroleerd. Onwettige inhouden waren op het moment van koppeling niet herkenbaar. Een permanente inhoudelijke controle van de gelinkte websites is echter zonder concrete bewijzen van een schending niet redelijk. Na het bekend worden van schendingen zal Naeff dergelijke links onmiddellijk verwijderen. Bovendien is Naeff niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van deze websites of hun inhoud.

Informatie en documenten van derden. Zoverre er aan de gebruiker productinformatie wordt verstrekt, die is gebaseerd op informatiegegevens van derden, wordt er naar de datum van de laatste update van het respectievelijke informatieblad verwezen. Hoewel Naeff streeft naar nauwkeurigheid, volledigheid, betrouwbaarheid, actualiteit en bruikbaarheid van informatie van derden, neemt Naeff hiervoor, zoverre wettelijk toegestaan, geen aansprakelijkheid of verantwoording.

Eigen informatie en documenten. De informatie is gebaseerd op de huidige kennis en ervaringen van Naeff. Zij vrijwaren de gebruiker vanwege de overvloed van mogelijke invloeden bij de verwerking en toepassing van informatie en producten van Naeff, niet van eigen tests en proeven. Omdat opslag en gebruik buiten de invloed van Naeff liggen en Naeff niet alle relevante omstandigheden kan voorspellen, sluit Naeff elke aansprakelijkheid voor schade door onjuiste opslag en gebruik uit.

Eventuele eigendomsrechten, bestaande wetten en bestemmingen moeten door de gebruiker van de producten op eigen verantwoording nageleefd worden.

Auteursrecht

De door Naeff gemaakte inhoud en werken op deze website zijn onderworpen aan auteursrecht. De vermenigvuldiging, bewerking, uitbreiding en elke vorm van exploitatie buiten de grenzen van het auteursrecht vereisen de schriftelijke toestemming van Naeff. Voor zover de inhoud van deze website niet door Naeff gemaakt is, worden de auteursrechten van derden gerespecteerd. In het bijzonder worden inhouden van derden als zodanig gekenmerkt. Zou een gebruiker ondanks dat een inbreuk op het auteursrecht ontdekken, vraagt Naeff om dit te melden. Bij het bekend worden van rechtsschendingen, zal Naeff dergelijke informatie onmiddellijk verwijderen.

Slotbepalingen

Naeff kan deze website naar eigen goeddunken en zonder aanvaarden van aansprakelijkheid op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving geheel of gedeeltelijk wijzigen en/of de werking aanpassen en is niet verplicht de website te actualiseren.

Tenzij niet anders uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen, worden de Algemene Verkoopvoorwaarden van Naeff door de website en zijn inhoud, materialen en informatie niet gewijzigd. 

Eventuele juridische claims of processen die voortvloeien uit de website of zijn gebruik, zijn onderworpen aan het Nederlands recht, met uitzondering van de regels van het internationaal privaatrecht.