Gelijmd: Fluïdische spuitgietonderdelen van Terluran (ABS)

Tips. Thermoplastische kunststoffen verlijmen.

Solide verlijmen is een complexe aangelegenheid. Juiste lijmkeuze bepalen voor de contactvlakken en de toepassingssituatie, proefopstelling met voldoende intensieve testen, voorbereidingen van de contactvlakken door opruwen en reinigen en het eigenlijke lijmproces moet voor een efficiënte en succesvol verlijmen weloverdacht en zorgvuldig worden uitgevoerd.

De hier gegeven lijminstructie voor het verlijmen van Thermoplasten is van algemene aard en geven een inleiding op het onderwerp. De tips zijn niet zonder proefopstelling en voldoende tests op een speciale toepassing overdraagbaar. Zij zijn niet voor particulieren bedoeld. Voor occasionele herstellingen in huis verschaft Huntsman een praktische selectietool Go Araldite.

Een juridisch bindende verzekering van bepaalde eigenschappen of de geschiktheid voor een concrete toepassing kan uit deze gegevens niet worden afgeleid. De tips geven wij op grond van huidige kennis en ervaring. Zij vormen geen handelingsinstructie. Deze vindt u in de gebruiksaanwijzingen op de verpakkingen en folders van de lijmen en deze informatie kunt bij uw leveranciers verkrijgen.

Info-Box: Inkoop

Wij zijn geen verkoper van de aanbevolen lijmen. Lokale handelaren, groothandel (bijv. Bodo Möller Chemie), fabrikantensites of inkoopplatformen helpen u bij de inkoop.

Info-Box: Veiligheidsinstructie

Bij het omgaan met chemicaliën en lijmen is het altijd aanbevolen in een goed geventileerde ruimte te werken. Draag alstublieft geschikte beschermende kleding  en volg altijd de  gevaarsymbolen op de verpakking en aanwijzingen en/of veiligheidsinstructies van de fabrikant!

Verbindingsproces voor kunststof onderdelen.
Polyamide lijmen.

Oplosmiddellijm

Lijm: Methaanzuur (gewoonlijk als mierenzuur aangeduid)
Toepassing: PA 6 tegen PA 6
PA 66 tegen PA 66
Werkomvang: Lijmvlakken reinigen, drogen en laten luchten. Het mierenzuur voor de verwerking met 5 – 10 % Polyamide-granulaat verdikken. Beide vlakken met geconcentreerd mierenzuur toucheren.

Waarschuwing: Methaanzuur is bijtend. Houd u aan de veiligheidsvoorschriften en instructies van de fabrikant.

2-componentenlijm

Lijm: gemodificeerde epoxyhars, bijv. Araldite 2011
Toepassing: PA 6 tegen andere materialen, prefereert grote vlakken
Werkomvang: Lijmvlakken drogen, opruwen, met aceton afstoffen en laten luchten. Hechtgrondering met bijv. Redux K6 (Ciba Geigy) of het beitsen met chroom zwavelzuur verhoogt de kleefkracht.

1-componentenlijm

Lijm: Cyanoacrylaat, secondelijm
Toepassing: PA 6 tegen andere materialen, prefereert kleine vlakken
Werkomvang: Ter hechtverbetering vlakken opruwen. Reinigen en ontvetten van de lijmvlakken met aceton. Laten drogen en luchten. 

1-componetenlijm

Lijm: gemodificeerd Polyurethaan, bijv. Loctite 3951
Toepassing: PA tegen andere materialen, blijvend elastische verbinding van grote vlakken, goed afdichtingseffect ook bij ongelijkmatige voegen.
Werkomvang: Vlakken opruwen, de stof met aceton verwijderen. Lijm (Loctite 7251 of Loctite SF 770) verhoogt de kleefkracht.
Verbindingsproces voor kunststof onderdelen.
Polyacetal (POM) verkleben.

Oplosmiddellijm

Lijm: Hexafluoracetone (HFA) als Sesquihydraat
(contact: Merck Millipore)
Toepassing: POM tegen POM
Werkomvang: Lijmvlakken reinigen, laten drogen en luchten. Beide vlakken één keer met de lijm toucheren.

Waarschuwing: Het oplosmiddel is giftig, irriteert de luchtwegen. Houd u aan de veiligheidsvoorschriften en instructies van de fabrikant.

2-componentenlijm

Lijm:

gemodificeerd epoxyhars, bijv. Araldite 2011 of
gemodificeerd Polyurethaan, bijv. Araldite 2018

Toepassing: POM tegen andere materialen, prefereert grote vlakken
Werkomvang: Lijmvlakken drogen, opruwen, met aceton afstoffen en laten luchten. Hechtgrond activering met lijmoplossing of door beitsen met  fosforzuur. De voorbehandeling is lastig en moet met de lijmfabrikant afgestemd worden.

1-componentenlijm

Lijm: Cyanoacrylaat, secondelijm
Toepassing: POM tegen andere materialen, prefereert kleine vlakken
Werkomvang: Ter lijmverbetering vlakken opruwen. Reinigen en ontvetten met aceton. Laten drogen en luchten. Lijmen met bijv. Loctite SF 7239 of Sicomet-lijm CAP3 (Sichel, Hannover). 
Verbindingsproces voor kunststof onderdelen van Polyester.
PET en PBT lijmen.

2-componentenlijm

Lijm:

gemodificeerd epoxyhars, bijv. Araldite 2011 of
gemodificeerd Polyurethaan, bijv. Araldite 2018

Toepassing PET en PBT tegen andere materialen, prefereert grotere vlakken
Werkomvang: Lijmvlakken drogen, opruwen, met aceton afstoffen en laten luchten.

1-componentenlijm

Lijm: Cyanaacrylaat, secondelijm
Toepassing: PET en PBT tegen andere materialen, prefereert kleine vlakken
Werkomvang: Ter lijmverbetering vlakken opruwen. Reinigen en ontvetten van lijmvlakken met aceton. Laten drogen en luchten. 
Verbindingsproces voor kunststof onderdelen van Polyolefinen.
Polyethyleen (PE) en Polypropyleen (PP) lijmen.

 

1-componentenlijm

Lijm: Cyanoacrylaat, secondelijm
Toepassing: PE of PP tegen ander materialen, prefereert kleine vlakken
Werkomvang: Ter lijmverbetering vlakken opruwen. Reinigen en ontvetten van de lijmvlakken met aceton. Laten drogen en luchten. Lijmen met bijv. Loctite SF 7239 of Loctite SF 770.

2-componentenlijm

Lijm: gemodificeerd Acrylaat, bijv. Scotch-Weld DP 8005 van 3M
Toepassing: Structurele verlijming van PE of PP tegen andere materialen, prefereert grotere vlakken
Werkomvang: Lijmvlakken drogen, opruwen, met aceton afstoffen en laten luchten.
Info-box: Apolaire oppervlakken

Polyolefine hebben op grond van hun apolaire oppervlakken anti-hechting, dus ongunstige eigenschappen voor lijmen. Zij zijn op onderstaande uitzonderingen na alleen klevend na intensieve activering van de vlakken, bijv. door corona-ontlading of beitsen met zwavelzuur.

Verbindingsproces voor kunststof onderdelen van Styreenpolymeren.
Polystyreen (PS), Styreen-Butadien (SB), ABS und PPO (Noryl) lijmen.

Oplosmiddellijm

Lijm:

Butanon (algemeen als Methylethylketon (MEK) aangeduid)

Toepassing:

PS of SB tegen elkaar
ABS tegen elkaar
PPE tegen elkaar

Werkomvang:

Lijmvlakken reinigen, drogen en laten luchten. Een of beide lijmvlakken eenmaal toucheren. De viscositeit van het oplosmiddel kan verhoogd worden, onderwijl granulaat van de betreffende kunststof toegevoegd wordt.


Waarschuwing: Methylethylketon (MEK) is licht ontvlambaar en irriterend. Raadpleeg de veiligheidsvoorschriften en instructies van de fabrikant.

2-componentenlijm

Lijm: gemodificeerd epoxyhars, bijv. Araldite 2011
Toepassing: PS, SB, ABS of PPE tegen ander materialen, prefereert grotere vlakken
Werkomvang: Lijmvlakken drogen, opruwen, met methanol afstoffen/ontvetten en laten luchten.

1-componentenlijm

Lijm: Cyanoacrylaat, secondelijm
Toepassing: PS, SB, ABS of PPE tegen andere materialen, prefereert kleine vlakken
Werkomvang: Reinigen en ontvetten van de lijmvlakken met methanol. Laten drogen en luchten. 
Verbindingsproces voor kunststof onderdelen.
Polycarbonaat lijmen.

2-componentenlijm

Lijm: gemodificeerd Polyurethaan, bijv. Araldite 2018
Toepassing Structurele verlijming van Polycarbonaat tegen elkaar of tegen andere materialen, prefereert grotere vlakken
Werkomvang: Lijmvlakken drogen, opruwen, met methanol afstoffen en laten luchten.

 

1-componentenlijm

Lijm: Cyanoacrylaat, secondelijm
Toepassing: Polycarbonaat tegen elkaar of tegen andere materialen, prefereert kleine vlakken (anders siliconenlijm)
Werkomvang: Ter lijmverbetering vlakken opruwen. Reinigen en ontvetten van de lijmvlakken met methanol. Laten drogen en luchten.

UV-lichthardende 1-componentenlijm

Lijm: bijv. Permabond UV
Toepassing: Polycarbonaat tegen glas, metaal en kunststoffen. Ten minste een van de lijmpartners moet transparant zijn.
Werkomvang: Reinigen en ontvetten van de lijmvlakken. Laten drogen en luchten.
Info-box: Elektrische breukgevoeligheid

Polycarbonaat (PC) is gevoelig voor elektrische breuk, de verlijming moet zorgvuldig getest worden, om schade uit te sluiten.

Verbindingsproces voor kunststof onderdelen van Polyarylsulfone.
Polysulfon (PSU) en Polyethersulfon (PES).

Oplosmiddellijm

Lijm: Dichloormethaan (ook Methyleenchloride, DCM) 
Toepassing: PSU tegen PSU
PES tegen PES
Werkomvang: Lijmvlakken reinigen, laten drogen en luchten. Beide vlakken met het oplosmiddel één keer toucheren. Viscositeit van het oplosmiddel kan verhoogd worden, onderwijl granulaat van de betreffende kunststof (5 % PSU of tot 15 % PES) toegevoegd wordt.
Waarschuwing: Het oplosmiddel dichloormethaan is gezondheidsbedreigend. Er moet beschermende kleding inclusief handschoenen gedragen worden. Latex- of nitrilhandschoenen zijn niet voldoende. In plaats daarvan moeten er handschoenen van Viton gebruikt worden. Houd u aan de veiligheidsvoorschriften en instructies van de fabrikant.

2-componentenlijm

Lijm: gemodificeerd epoxyhars, bijv. Araldite 2011
Toepassing: PSU, PES tegen andere materialen, prefereert grote vlakken
Werkomvang: Lijmvlakken drogen, opruwen, afstoffen en laten luchten.