Bewerkingstips verspanen. Bewerken van kunststof halffabricaten door draaien en frezen.

Onze halffabricaten van polyamide (PA), polyacetaal (POM) en polyethyleentereftalaat (PET) kunnen, vergeleken met andere materialen zeer goed worden verspaand. Uit de materiaaleigenschappen van kunststoffen komen echter een aantal bijzonderheden naar voren.

Machines

Gezaagde stroken, strippen en lange profielen kunt u voordelig op houtbewerkingsmachines produceren. Voor de productie van draai- en freesdelen hebben gereedschapsmachines zich bewezen. Ideaal is de combinatie van beide bewerkingsmogelijkheden.

Gereedschappen

In de handel verkrijgbare wisselsnijplaatjes en HSS gereedschappen zijn uitermate geschikt. Kunststoffen stellen aan de kwaliteit van de snijgereedschappen geen speciale eisen.

Snijgeometrie

U kunt voor de metaal- en houtbewerking bestaande snijgereedschappen ongewijzigd gebruiken. Door de goede verspaanbaarheid en de homogene structuur is een aan het materiaal aangepaste snijgeometrie niet noodzakelijk.

Snijkanten

Basisvoorwaarde voor de professionele verspaning van kunststoffen zijn ongebruikte scherpe snijkanten.

Slijtage van snijkanten is bij niet gevulde kunststoffen nauwelijks vast te stellen, de standtijd is nagenoeg onbegrensd. Bij de bewerking van versterkte kunststoffen is de slijtage hoger, afhankelijk van de soort en het percentage van de additieven.

Snijsnelheden

Snijsnelheden tot 1000 mmin  zijn mogelijk. Wij raden echter lagere snijsnelheden aan van 60 mmin  tot 100 mmin . Zo wordt de warmteontwikkeling in het werkstuk gereduceerd. Ook maakt het de spaanafvoer makkelijker en vermindert het spaanvolume.

Spaandoorsnede

De spaandoorsnede bepaalt u door het vastleggen van de voeding en de snijgeometrie keuze.

Doorvoersnelheid. De voeding dient u tussen de 0,1 mmspaan  en 0,8 mmspaan  in te stellen. Met een grote snijradius en breed snijvlak bereikt u een hogere oppervlaktekwaliteit.

Snijgeometrie. Kies voor grote spaandoorsnedes, deze zijn van belang voor afvoer van verspaningswarmte. Een te sterkte opwarming van het werkstuk beïnvloedt de maatvoering.

Tip-Box: Scherp gereedschap

Het belangrijkste bij de verwerking van kunststoffen is een scherp en ongebruikt snijgereedschap.

Spaanafvoer

De spaanafvoer zou zo weinig mogelijk gehinderd moeten worden. Daarvoor kunt u de gereedschappen ver uitspannen, omdat de snijkrachten gering zijn.

Emulsies

Snij- en koelmiddelen zijn in de regel niet nodig. In enkele gevallen brengt het voordeel: bij het draadsnijden reduceert het de wrijvingswarmte en bij het boren van diepe gaten bevordert het de spaanafvoer.

Opspannen

Keuze van de opspanmiddelen. Bij het toepassen van spankrachten moet er gelet worden op de vervorming van het werkstuk. Manuele klauwplaten zijn aan te bevelen. Voor de spanoverbrenging hebben spandoorns en spanbussen met een groot opspanoppervlak zich bewezen.

Inzet van opspan-hulpmiddelen. Bij werkstukken met geringe wanddiktes is het gebruik van steunschijven of losse spanstukken en het bewerken vanaf staf belangrijk. 

Speciale opspanmiddelen. Op wrijving gebaseerde of vacuüm ondersteunde opspanmethodes maken het mogelijk ook zeer complexe werkstukken op te spannen.

Advies

Wij zijn graag bereid onze ervaringen in het verspanend bewerken van kunststoffen met u te delen. Neem gerust contact met ons op voor toepassingsadvies.

Tip-Box: Snijwarmte

Denk aan een goede spaanafvoer, want de spaan voert de warmte af.