Van gisteren tot vandaag en overmorgen. Gecontroleerde kwaliteit door robots.

In Duitsland zijn er 322 industriële robots voor elke 10.000 werknemers. Dat klinkt niet als veel, maar het is genoeg voor de 3e plaats op de wereldranglijst, vóór Japan en de VS. Dit betekent robots in massaproductie, waarvan de voordelen bij iedereen bekend zijn, zoals consistente productkwaliteit, veilige werkprocessen en 24/7 productie.

Dit betekent dat robotica al lang geen revolutionair idee meer is, maar kleine en middelgrote bedrijven aarzelen om dit te doen omdat ze zich de duurdere systemen niet kunnen veroorloven of weinig mogelijkheden voor capaciteitsbenutting zien. Bovendien is de robot blijkbaar niet geschikt voor gebruik in slecht geordende en orderspecifieke productie van kleine series met een looptijd van enkele uren of, in het beste geval, enkele dagen.

De robot is kapitaalintensief, niet flexibel en maakt geen fouten. Wat op het eerste gezicht afschrikt, is op het tweede gezicht het startpunt voor nieuwe ideeën. Omdat de robot geen fouten maakt, is een nauwkeurig doordachte productieplanning een voorwaarde. Een aanzienlijke inspanning, wat eigenlijk niet loont bij kleine en middelgrote series. Maar wanneer een herhaling van kleine en middelgrote series meerdere keren per jaar en voor een lange periode voorkomen en het bedrijf de kracht en het vermogen heeft een compleet gecontroleerd productieproces uit te werken, dan is het gebruik van robots het overwegen waard.

Er zijn ook neveneffecten die de beschreven nadelen verder compenseren. De afloop van het proces bij de productie van constructie-elementen wordt dus door de robot gecontroleerd en vastgelegd. Autoritair waakt hij, gedurende alle productiestappen, de naleving van de regels van gisteren, maar ook die van overmorgen en jaren daarna. De beste voorwaarden voor constante kwaliteit ondanks langdurige productieonderbrekingen.

In tegenstelling tot de algemene verwachtingen, worden de robotsystemen gekenmerkt door een hoge flexibiliteit en productiviteit bij intelligent gebruik en in combinatie met gekwalificeerd personeel. De systemen controleren grotendeels zichzelf en de materiaaltoevoer naar de productiefaciliteiten is automatisch. De gecontroleerde werkzaamheden aan de celstations worden gedurende de normale werkuren uitgevoerd maar ook bij een benodigd 24 uurs proces, is slechts een beperkte aanwezigheid van personeel nodig. Zelfs wanneer de robotcel in concurrentie staat met handmatige assemblage, zal dit resulteren in een steeds toenemende vraag naar gekwalificeerd personeel.

Het streven naar de hoogste mate van automatisering en daarmee naar een continue perfectie bij de productie van producten in gang wordt gezet, in tegenstelling tot de algemene regel dat de mate van automatisering afneemt naarmate toenemende grootte en complexiteit van het product. Om dit obstakel te overwinnen moet de gehele productie-inrichting en het te produceren product zoveel mogelijk worden afgestemd op het geautomatiseerde proces. 
De vrijheden van werknemers worden in een door de robot bepaalde dwang beperkt, echter zal op hun plannings vaardigheden een grote vaardigheid worden gevraagd. 

"Van gisteren tot vandaag en overmorgen" betekent waar we gisteren tevreden mee waren ook voor overmorgen veilig te stellen. Maar het betekent ook een oud concept opnieuw te overdenken. Vakkundig geleide processen bij kleine en middelgrote series te vervangen door een persoononafhankelijke besturing en proces-verlopen te creëren waarin verschillende stappen simultaan worden uitgevoerd waarbij de robot centraal staat in het productieproces. Een visie voor overmorgen, maar middelgrote bedrijven moeten vandaag beginnen met het ontwerpen ervan.