Vloeikristallijne copolyester met 30 % glasvezel (LCP GF30 HT)Wij verwerken deze materialen in de volgende processen:


  • Spuitgieten.
    Spuitgegoten onderdelen tot 16000 gram


Algemene eigenschappen
Materiaal nummer 1362
Soortelijk gewicht ISO 1183 1,61 g/cm³
Doorzichtheid op
Condities van het test materiaal

Mechanische eigenschappen
Vloeispanning ISO 527 MPa
Treksterkte ISO 527 150 MPa
Rek bij breuk ISO 527 1,6 %
Trek-E-modulus ISO 527 15000 MPa
Trek-kruipmodulus (0,5% 1000h) ISO 899-1 MPa
Buigsterkte ISO 178 MPa
Buigvermoeiings-weerstand (107 wissellast) ASTM D671 MPa
Kogeldrukhardheid ISO 2039-1 200 MPa
Norm voor kogeldrukhardheid H358 / 30
Hardheid Shore (A/D) of Rockwell (R/L/M) ISO 868, ISO 2039-2 -
Izod-slagsterkte 23 °C ISO 180/1C KJ/m²
Izod-slagsterkte -30 °C ISO 180/1C KJ/m²
Izod-kerfslagsterkte bij 23 °C ISO 180/1A KJ/m²
Izod-kerfslagsterkte -30 °C ISO 180/1A KJ/m²
Charpy-slagsterkte 23 °C ISO 179/1eU 43 KJ/m²
Charpy-slagsterkte -30 °C ISO 179/1eU KJ/m²
Charpy-kerfslagsterkte 23 °C ISO 179/1eA 22 KJ/m²
Charpy-kerfslagsterkte -30 °C ISO 179/1eA KJ/m²
Izod-kerfslagsterkte 23 °C ISO 180/4A J/m
Izod-kerfslagsterkte -40 °C ISO 180/4A J/m
Wrijvingscoëfficiënt op staal zonder smering 0,35 -
Wrijvingsslijtage tot vlaktedruk (µm/km)/MPa

Elektrische eigenschappen
Diëlektrische constante 50 Hz IEC 60250 4,0 -
Diëlektrische constante 1 MHz IEC 60250 3,3 -
Diëlektrische verliesfactor 50 Hz IEC 60250 100 10-4
Diëlektrische verliesfactor 1 MHz IEC 60250 250 10-4
Doorslagsterkte IEC 60243-1 32 kV/mm
Proefdikte voor doorslagsterkte 1,0 mm
Specifieke volumeweerstand IEC 60093 1E13 Ω · m
Oppervlakteweerstand IEC 60093 1E14
Kruipstroom-index CTI IEC 60112 175 -
Kruipstroom-index CTI M IEC 60112 -

Thermische eigenschappen
Warmtegeleidingsvermogen ISO 22007 W/K m
Specifieke warmte IEC 1006 J/g K
Lineair uitzettingscoëfficiënt langs|dwars op de vloeirichting ISO 11359 7 | 20 10-6/K
Smeltpunt ISO 11357 335 °C
Warmte vervormingstemperatuur A ISO 75 HDT/A (1,8 MPa) 276 °C
Warmte vervormingstemperatuur B ISO 75 HDT/B (0,45 MPa) °C
Vicat-verwekingstemperatuur A ISO 306 VST/A/50 (10 N) °C
Vicat-verwekingstemperatuur B ISO 306 VST/B/50 (50 N) 195 °C
Gebruikstemperatuur kortstondig 300 °C
Gebruikstemperatuur langdurig 240 5) °C
Gebruikstemperatuur minimaal -200 °C

Chemicaliën bestendigheid
minerale smeeroliën +
Alifatische koolwaterstoffen +
Aromatische koolwaterstoffen +
Benzine +
Zwakke minerale zuren +
Sterke minerale zuren o
Zwakke organische zuren +
Sterke organische zuren o
Oxiderende zuren o
Zwakke basen o
Sterke basen
Trichloorethyleen +
Perchloorethyleen +
Aceton +
Alcohol +
Heet water +
UV-licht en weersomstandigheden +

Overige eigenschappen
Vochtopname bij 23 °C en 50 % RV ISO 62 <0,1 %
Vochtopname bij onderdompeling ISO 62 <0,1 %
Brandbaarheid volgens UL 94 IEC 60695-11-10 V-0 -
Wanddikte voor UL 94 0,20 mm
Zuurstofindex LOI ISO 4589 45 %
Halffabrikaat Vectra E130i (Ticona)

Opmerkingen


5): Veroudering door hete lucht, volgens UL 746 (RTI)
na: niet geschikt
+: bestand
o: matig bestand
-: niet bestand

De gegevens in deze datasheet zijn richtwaarden. Deze waarden worden beinvloed door verwerkingsomstandigheden, modificaties, toevoegingen en omgevingsfactoren en ontslaan de verwerker niet van de verplichting tot eigen controles en testen. Ze zijn op basis van huidige ervaringen en kennis samengesteld. Een rechtsgeldige garantie van bepaalde eigenschappen of een geschiktheid voor een concrete toepassing kan uit onze gegevens niet afgeleid worden.

Het blijft de verantwoordelijkheid van de gebruiker van onze producten om geen octrooirechten te schenden en om te voldoen aan bestaande wet- en regelgeving.