Polypropyleen vlamdovend (PP V2)Wij verwerken deze materialen in de volgende processen:


  • Spuitgieten.
    Spuitgegoten onderdelen tot 16000 gram
  • Thermoplastisch schuimgieten (TSG).
    Multifunctionele onderdelen en hoogwaardige behuizingen tot 16 kg
  • Thermovormen.
    Vacuüm gevormde onderdelen in afmetingen tot 2000 x 2000 mm


Algemene eigenschappen
Materiaal nummer 1508
Soortelijk gewicht ISO 1183 0.936 g/cm³
Doorzichtheid tl
Condities van het test materiaal

Mechanische eigenschappen
Vloeispanning ISO 527 28 MPa
Treksterkte ISO 527 MPa
Rek bij breuk ISO 527 >50 %
Trek-E-modulus ISO 527 1250 MPa
Trek-kruipmodulus (0,5% 1000h) ISO 899-1 MPa
Buigsterkte ISO 178 MPa
Buigvermoeiings-weerstand (107 wissellast) ASTM D671 MPa
Kogeldrukhardheid ISO 2039-1 46 MPa
Norm voor kogeldrukhardheid H132 / 30
Hardheid Shore (A/D) of Rockwell (R/L/M) ISO 868, ISO 2039-2 D66 -
Izod-slagsterkte 23 °C ISO 180/1C NB KJ/m²
Izod-slagsterkte -30 °C ISO 180/1C 23 KJ/m²
Izod-kerfslagsterkte bij 23 °C ISO 180/1A 6 KJ/m²
Izod-kerfslagsterkte -30 °C ISO 180/1A 2,3 KJ/m²
Charpy-slagsterkte 23 °C ISO 179/1eU NB KJ/m²
Charpy-slagsterkte -30 °C ISO 179/1eU KJ/m²
Charpy-kerfslagsterkte 23 °C ISO 179/1eA 8 KJ/m²
Charpy-kerfslagsterkte -30 °C ISO 179/1eA KJ/m²
Izod-kerfslagsterkte 23 °C ISO 180/4A J/m
Izod-kerfslagsterkte -40 °C ISO 180/4A J/m
Wrijvingscoëfficiënt op staal zonder smering -
Wrijvingsslijtage tot vlaktedruk (µm/km)/MPa

Elektrische eigenschappen
Diëlektrische constante 50 Hz IEC 60250 2,3 -
Diëlektrische constante 1 MHz IEC 60250 2,3 -
Diëlektrische verliesfactor 50 Hz IEC 60250 18 10-4
Diëlektrische verliesfactor 1 MHz IEC 60250 12 10-4
Doorslagsterkte IEC 60243-1 30 kV/mm
Proefdikte voor doorslagsterkte 1,0 mm
Specifieke volumeweerstand IEC 60093 >1E14 Ω · m
Oppervlakteweerstand IEC 60093 >1E15
Kruipstroom-index CTI IEC 60112 600 -
Kruipstroom-index CTI M IEC 60112 -

Thermische eigenschappen
Warmtegeleidingsvermogen ISO 22007 0,22 W/K m
Specifieke warmte IEC 1006 1,70 J/g K
Lineair uitzettingscoëfficiënt langs|dwars op de vloeirichting ISO 11359 100-200 10-6/K
Smeltpunt ISO 11357 165 °C
Warmte vervormingstemperatuur A ISO 75 HDT/A (1,8 MPa) 54 °C
Warmte vervormingstemperatuur B ISO 75 HDT/B (0,45 MPa) 76 °C
Vicat-verwekingstemperatuur A ISO 306 VST/A/50 (10 N) 143 °C
Vicat-verwekingstemperatuur B ISO 306 VST/B/50 (50 N) 75 °C
Gebruikstemperatuur kortstondig 140 °C
Gebruikstemperatuur langdurig 100 °C
Gebruikstemperatuur minimaal 0 °C

Chemicaliën bestendigheid
minerale smeeroliën +
Alifatische koolwaterstoffen +
Aromatische koolwaterstoffen o
Benzine +
Zwakke minerale zuren +
Sterke minerale zuren +
Zwakke organische zuren +
Sterke organische zuren +
Oxiderende zuren o
Zwakke basen +
Sterke basen +
Trichloorethyleen o
Perchloorethyleen o
Aceton +
Alcohol +
Heet water +
UV-licht en weersomstandigheden o

Overige eigenschappen
Vochtopname bij 23 °C en 50 % RV ISO 62 <0,1 %
Vochtopname bij onderdompeling ISO 62 <0,1 %
Brandbaarheid volgens UL 94 IEC 60695-11-10 V-2 -
Wanddikte voor UL 94 1,6 mm
Zuurstofindex LOI ISO 4589 %
Halffabrikaat Hostalen PPR 7342 FL (Basell)

Opmerkingen


na: niet geschikt
+: bestand
o: matig bestand
-: niet bestand

De gegevens in deze datasheet zijn richtwaarden. Deze waarden worden beinvloed door verwerkingsomstandigheden, modificaties, toevoegingen en omgevingsfactoren en ontslaan de verwerker niet van de verplichting tot eigen controles en testen. Ze zijn op basis van huidige ervaringen en kennis samengesteld. Een rechtsgeldige garantie van bepaalde eigenschappen of een geschiktheid voor een concrete toepassing kan uit onze gegevens niet afgeleid worden.

Het blijft de verantwoordelijkheid van de gebruiker van onze producten om geen octrooirechten te schenden en om te voldoen aan bestaande wet- en regelgeving.