Polyamide 6 met 50 % glasvezel (PA 6 GF50)Wij verwerken deze materialen in de volgende processen:


  • Spuitgieten.
    Spuitgegoten onderdelen tot 16000 gram
  • Thermoplastisch schuimgieten (TSG).
    Multifunctionele onderdelen en hoogwaardige behuizingen tot 16 kg


Algemene eigenschappen
Materiaal nummer 1115
Soortelijk gewicht ISO 1183 1,55 g/cm³
Doorzichtheid op
Condities van het test materiaal droog / luftfeucht

Mechanische eigenschappen
Vloeispanning ISO 527 MPa
Treksterkte ISO 527 220 / 150 MPa
Rek bij breuk ISO 527 2 / 3 %
Trek-E-modulus ISO 527 15000 / 11000 MPa
Trek-kruipmodulus (0,5% 1000h) ISO 899-1 - / 7400 MPa
Buigsterkte ISO 178 320 / 280 MPa
Buigvermoeiings-weerstand (107 wissellast) ASTM D671 35 MPa
Kogeldrukhardheid ISO 2039-1 280 / 210 MPa
Norm voor kogeldrukhardheid H961 / 30
Hardheid Shore (A/D) of Rockwell (R/L/M) ISO 868, ISO 2039-2 -
Izod-slagsterkte 23 °C ISO 180/1C KJ/m²
Izod-slagsterkte -30 °C ISO 180/1C KJ/m²
Izod-kerfslagsterkte bij 23 °C ISO 180/1A 20 / 24 KJ/m²
Izod-kerfslagsterkte -30 °C ISO 180/1A KJ/m²
Charpy-slagsterkte 23 °C ISO 179/1eU 90 / 100 KJ/m²
Charpy-slagsterkte -30 °C ISO 179/1eU 90 / - KJ/m²
Charpy-kerfslagsterkte 23 °C ISO 179/1eA 19 / 27 KJ/m²
Charpy-kerfslagsterkte -30 °C ISO 179/1eA 14 / - KJ/m²
Izod-kerfslagsterkte 23 °C ISO 180/4A J/m
Izod-kerfslagsterkte -40 °C ISO 180/4A J/m
Wrijvingscoëfficiënt op staal zonder smering -
Wrijvingsslijtage tot vlaktedruk (µm/km)/MPa

Elektrische eigenschappen
Diëlektrische constante 50 Hz IEC 60250 -
Diëlektrische constante 1 MHz IEC 60250 4,2 / 6,1 -
Diëlektrische verliesfactor 50 Hz IEC 60250 140 / 2400 10-4
Diëlektrische verliesfactor 1 MHz IEC 60250 140 / 1400 10-4
Doorslagsterkte IEC 60243-1 20 kV/mm
Proefdikte voor doorslagsterkte 1,6 mm
Specifieke volumeweerstand IEC 60093 1E13 / 1E10 Ω · m
Oppervlakteweerstand IEC 60093 1E13 / 1E10
Kruipstroom-index CTI IEC 60112 450 -
Kruipstroom-index CTI M IEC 60112 -

Thermische eigenschappen
Warmtegeleidingsvermogen ISO 22007 0,28 W/K m
Specifieke warmte IEC 1006 1,30 J/g K
Lineair uitzettingscoëfficiënt langs|dwars op de vloeirichting ISO 11359 13 | 55 10-6/K
Smeltpunt ISO 11357 220 °C
Warmte vervormingstemperatuur A ISO 75 HDT/A (1,8 MPa) 215 °C
Warmte vervormingstemperatuur B ISO 75 HDT/B (0,45 MPa) 220 °C
Vicat-verwekingstemperatuur A ISO 306 VST/A/50 (10 N) °C
Vicat-verwekingstemperatuur B ISO 306 VST/B/50 (50 N) 220 °C
Gebruikstemperatuur kortstondig 200 °C
Gebruikstemperatuur langdurig 130 5) °C
Gebruikstemperatuur minimaal -40 °C

Chemicaliën bestendigheid
minerale smeeroliën +
Alifatische koolwaterstoffen +
Aromatische koolwaterstoffen +
Benzine +
Zwakke minerale zuren o
Sterke minerale zuren
Zwakke organische zuren o
Sterke organische zuren
Oxiderende zuren
Zwakke basen o
Sterke basen
Trichloorethyleen +
Perchloorethyleen +
Aceton +
Alcohol +
Heet water o
UV-licht en weersomstandigheden o

Overige eigenschappen
Vochtopname bij 23 °C en 50 % RV ISO 62 1,5 %
Vochtopname bij onderdompeling ISO 62 4,8 %
Brandbaarheid volgens UL 94 IEC 60695-11-10 HB -
Wanddikte voor UL 94 0,83 mm
Zuurstofindex LOI ISO 4589 21 %
Halffabrikaat

Opmerkingen


5): Veroudering door hete lucht, volgens UL 746 (RTI)
na: niet geschikt
+: bestand
o: matig bestand
-: niet bestand

De gegevens in deze datasheet zijn richtwaarden. Deze waarden worden beinvloed door verwerkingsomstandigheden, modificaties, toevoegingen en omgevingsfactoren en ontslaan de verwerker niet van de verplichting tot eigen controles en testen. Ze zijn op basis van huidige ervaringen en kennis samengesteld. Een rechtsgeldige garantie van bepaalde eigenschappen of een geschiktheid voor een concrete toepassing kan uit onze gegevens niet afgeleid worden.

Het blijft de verantwoordelijkheid van de gebruiker van onze producten om geen octrooirechten te schenden en om te voldoen aan bestaande wet- en regelgeving.