Polyamide 12 met 30 % glasparels (PA 12 GB30)Wij verwerken deze materialen in de volgende processen:


 • Extrusie.
  Geëxtrudeerde profielen en halffabrikaten
 • Bewerkte onderdelen.
  Draai- en freesdelen in enkel- en serieproductie
 • Spuitgieten.
  Spuitgegoten onderdelen tot 16000 gram
 • Thermoplastisch schuimgieten (TSG).
  Multifunctionele onderdelen en hoogwaardige behuizingen tot 16 kg


Algemene eigenschappen
Materiaal nummer 1186
Soortelijk gewicht ISO 1183 1,25 g/cm³
Doorzichtheid op
Condities van het test materiaal droog / luftfeucht

Mechanische eigenschappen
Vloeispanning ISO 527 47 / 37 MPa
Treksterkte ISO 527 MPa
Rek bij breuk ISO 527 13 / 50 %
Trek-E-modulus ISO 527 2000 / 1800 MPa
Trek-kruipmodulus (0,5% 1000h) ISO 899-1 1100 / - MPa
Buigsterkte ISO 178 60 / - MPa
Buigvermoeiings-weerstand (107 wissellast) ASTM D671 MPa
Kogeldrukhardheid ISO 2039-1 109 / 85 MPa
Norm voor kogeldrukhardheid H358 / 30
Hardheid Shore (A/D) of Rockwell (R/L/M) ISO 868, ISO 2039-2 D75 / D70 -
Izod-slagsterkte 23 °C ISO 180/1C 17 / 17 KJ/m²
Izod-slagsterkte -30 °C ISO 180/1C 22 / 23 KJ/m²
Izod-kerfslagsterkte bij 23 °C ISO 180/1A 5,0 / 4,7 KJ/m²
Izod-kerfslagsterkte -30 °C ISO 180/1A 5,5 / 4,8 KJ/m²
Charpy-slagsterkte 23 °C ISO 179/1eU NB / NB KJ/m²
Charpy-slagsterkte -30 °C ISO 179/1eU NB / NB KJ/m²
Charpy-kerfslagsterkte 23 °C ISO 179/1eA 6,0 / 6,0 KJ/m²
Charpy-kerfslagsterkte -30 °C ISO 179/1eA 6,0 / 6,0 KJ/m²
Izod-kerfslagsterkte 23 °C ISO 180/4A J/m
Izod-kerfslagsterkte -40 °C ISO 180/4A J/m
Wrijvingscoëfficiënt op staal zonder smering -
Wrijvingsslijtage tot vlaktedruk (µm/km)/MPa

Elektrische eigenschappen
Diëlektrische constante 50 Hz IEC 60250 4,1 / 5,0 -
Diëlektrische constante 1 MHz IEC 60250 3,5 / 4,0 -
Diëlektrische verliesfactor 50 Hz IEC 60250 310 / 600 10-4
Diëlektrische verliesfactor 1 MHz IEC 60250 230 / 370 10-4
Doorslagsterkte IEC 60243-1 31 kV/mm
Proefdikte voor doorslagsterkte 1,0 mm
Specifieke volumeweerstand IEC 60093 1E13 / 1E12 Ω · m
Oppervlakteweerstand IEC 60093 1E14 / 1E14
Kruipstroom-index CTI IEC 60112 600 -
Kruipstroom-index CTI M IEC 60112 575M -

Thermische eigenschappen
Warmtegeleidingsvermogen ISO 22007 0,25 W/K m
Specifieke warmte IEC 1006 1,35 J/g K
Lineair uitzettingscoëfficiënt langs|dwars op de vloeirichting ISO 11359 130 10-6/K
Smeltpunt ISO 11357 180 °C
Warmte vervormingstemperatuur A ISO 75 HDT/A (1,8 MPa) 55 °C
Warmte vervormingstemperatuur B ISO 75 HDT/B (0,45 MPa) 150 °C
Vicat-verwekingstemperatuur A ISO 306 VST/A/50 (10 N) 175 °C
Vicat-verwekingstemperatuur B ISO 306 VST/B/50 (50 N) 155 °C
Gebruikstemperatuur kortstondig 150 °C
Gebruikstemperatuur langdurig 105 5) °C
Gebruikstemperatuur minimaal -70 °C

Chemicaliën bestendigheid
minerale smeeroliën +
Alifatische koolwaterstoffen +
Aromatische koolwaterstoffen +
Benzine +
Zwakke minerale zuren +
Sterke minerale zuren
Zwakke organische zuren +
Sterke organische zuren
Oxiderende zuren
Zwakke basen o
Sterke basen
Trichloorethyleen o
Perchloorethyleen +
Aceton +
Alcohol +
Heet water o
UV-licht en weersomstandigheden o

Overige eigenschappen
Vochtopname bij 23 °C en 50 % RV ISO 62 0,5 %
Vochtopname bij onderdompeling ISO 62 1,1 %
Brandbaarheid volgens UL 94 IEC 60695-11-10 HB -
Wanddikte voor UL 94 0,81 mm
Zuurstofindex LOI ISO 4589 %
Halffabrikaat Vestamid L-GB30 (Evonik)

Opmerkingen


5): Veroudering door hete lucht, volgens UL 746 (RTI)
na: niet geschikt
+: bestand
o: matig bestand
-: niet bestand

De gegevens in deze datasheet zijn richtwaarden. Deze waarden worden beinvloed door verwerkingsomstandigheden, modificaties, toevoegingen en omgevingsfactoren en ontslaan de verwerker niet van de verplichting tot eigen controles en testen. Ze zijn op basis van huidige ervaringen en kennis samengesteld. Een rechtsgeldige garantie van bepaalde eigenschappen of een geschiktheid voor een concrete toepassing kan uit onze gegevens niet afgeleid worden.

Het blijft de verantwoordelijkheid van de gebruiker van onze producten om geen octrooirechten te schenden en om te voldoen aan bestaande wet- en regelgeving.